Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej søger pædagog til døgnafdelingen Børnehuset - genopslag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da en af vores kollegaer gennem mange år, har et ønske om at blive fuldtidsplejefamilie, og derfor har opsagt sin stilling i Børnehuset, søger vi en pædagog til en stilling på 37 timer. Vi søger en pædagog, der har hjerte for udsatte børn og familier, som er i stand til at reflektere over egen pædagogisk praksis, og som kan og vil udfordres i en spændende hverdag. 

Om jobbet og opgaverne

På Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej er vi et stort fællesskab, som er glade for at arbejde sammen. Vi udvikler i fællesskab vores kompetencer. Efteruddannelse, supervision, feedback og sparring er en integreret del af vores hverdag. Vi arbejder alle fælles mod det samme mål – at støtte og udvikle det enkelte barn eller ung frem mod det gode liv. 

Stillingen er i afdelingen Børnehuset, hvor der pt. bor ni børn i alderen 7 – 14 år, der har behov for pædagogisk og psykologisk behandling, i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt. Det kan være børn med tilknytningsforstyrrelser, børn der har været udsat for overgreb, børn der udviser kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder, og som derfor har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling. 

På Bakkevej lægger vi vægt på høj faglighed og har derfor løbende uddannelse, der kvalificerer hele personalegruppen, så vi har et fælles ståsted i vores arbejde med at give børnene/de unge de bedste betingelser for udvikling og trivsel. På Bakkevej går vi skridtet videre, i forhold til at arbejde omkring barnet, med hele familien i fokus. Dette gør vi gennem vores familieteam, samtaler, vejledning, opfølgning m.m. Vi er forankret i den narrative, relations pædagogiske, systemiske og den mentaliserende tilgang.

Dine arbejdsopgaver:

 • Kontaktpædagog/omsorgsperson.
 • Observere, udarbejde konkrete målsætninger, skriftlige beskrivelser og rapporter.
 • Planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb.
 • Deltage i faglig udvikling og supervision.
 • Tæt samarbejde med forældre, samarbejdspartnere og kollegaer.
 • Skabe forudsigelighed og struktur for børnene.
 • Arbejde motiverende og målrettet mod, at børnene/de unge får etableret fritidsinteresser i det lokale foreningsliv.

På Bakkevej prioriterer vi, at kunne være sammen med børnene i aktiviteter. Det er derfor særlig vigtigt, at du kan gå foran, skabe motivation og glæde, og benytte de mange faciliteter, som Bakkevej og lokalmiljøet, stiller til rådighed. Herunder speedbåd, mountainbike, kajakker, sommerhus og en lang række friluftsaktiviteter. Vi ligger godt placeret, tæt på vand og skov, som vi dagligt benytter os af. I ferieperioder tager vi på koloni af flere dage, endagsture i lokalområdet samt har en årlig skitur.

Vi er optaget af Barnets Lov, og har et stort fokus på børneinddragelse, som tydeligt sætter spor i hverdagen. Vi er ved at udvikle et Børne- ungeråd for hele organisationen, hvor der er fokus på børn og unges inddragelse og medbestemmelse på tværs af afdelingerne, og som kan trække tråde til afdelingernes børne- og ungemøder. 

Vi har et tæt og styrket samarbejde med myndighedsområdet, hvor vi arbejder sammen ud fra et fælles mindset, der bygger blandt andet på den mentaliserende tilgang. 

På Bakkevej arbejder vi med procesbaseret dokumentation, hvor vi har løbende teamevaluering omkring barnets målsætninger.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvilket vores nyeste trivselsundersøgelse bekræfter i høj grad. 

Vores forventninger til dig

Vi søger en uddannet pædagog, der:

 • Har en bred faglig viden inden for det sociale område.
 • Kan lytte, reflektere, give konstruktiv kritik og arbejde selvstændigt.
 • Kan formulere sig tydeligt fagligt såvel i tale som på skrift.
 • Har lyst til et til tider udfordrende job, der kræver faglighed og samarbejde.
 • Har lyst til, og energi på planlagte daglige aktiviteter med børnene/de unge, og kan være igangsætter på disse.
 • Er stabil, nærværende, fysisk og psykisk robust, kan skabe tryghed og bevare overblikket.
 • Evner at skabe betydningsfulde relationer til børn og forældre.
 • Kan møde børn og forældre med en anerkendende tilgang, og kan se bag adfærden.
 • Kan arbejde struktureret og skabe forudsigelighed.
 • Er vedholdende og tydelig.
 • Har et børnesyn, hvor børneinddragelse står tydeligt frem.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider på henholdsvis dag, aften, nat og weekend samt ferie og helligdage. 
 • Har kørekort.
Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder:

 • Et meningsfuldt arbejde med skønne børn og unge.
 • Et stærk fagligt miljø med fokus på det vi kan sammen.
 • Grundig introduktion og oplæring.
 • En afdelingsleder, der er tæt på i det daglige arbejde.
 • Dynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra Bakkevejs værdier - Håb, Fællesskab og Nysgerrighed.
 • Et godt arbejdsmiljø, med plads til humor – det må gerne være sjovt at gå på arbejde.
 • En aktiv, spændende og udfordrende arbejdsdag.
 • Mulighed for indflydelse på den pædagogiske praksis.
 • At være en del af et kollegialt socialt fællesskab, med bl.a. flere personalearrangementer for hele organisationen.
 • Løbende efteruddannelse, hvor vi sikrer et fælles teoretisk fundament og faglig udvikling.
 • Supervision i teamet seks gange årligt – mulighed for individuel supervision.
 • Personalemøde hver 14. dag.
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

 

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder Jakob Eiriksson på tlf. 40 10 43 43. Læs mere om Bakkevej på vores hjemmeside www.bakkevejen.dk.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 12. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt den 15. maj 2024.

Vi har en forventning om, at din ansøgning er målrettet stillingsopslaget. 

Stillingen skal søges elektronisk via stillingsopslaget.

Om os

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej hører under Læring, Børn & Familier i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes børne- og ungesyn er udviklet ud fra en forståelse af, at alle børn og unge er aktører i eget liv, og har behov for grundlæggende tilhørsforhold i mangfoldige fællesskaber. Med det udgangspunkt er vores børne- og ungesyn, at:

Alle børn og unge gør det så godt, de kan – lad os sammen give dem muligheden.

Børne- og ungesynet bygger på en grundlæggende forventning og fordring om, at alle medarbejdere og betydningsfulde voksne:

 • Anerkender og respekterer barnet og den unge som individ.
 • Inddrager, lytter og tager børnenes og de unges perspektiver alvorligt.
 • Ser barnet og den unge som en unik og værdifuld ressource.
 • Skaber deltagelsesmuligheder for alle i forpligtende fællesskaber.
 • Tager ansvar for at opbygge tillids- og betydningsfulde relationer.
 • Har tydelige og tilpasse forventninger og krav til barnet og den unge.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Bakkevej, 20B, 8783 Hornsyld

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032278

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet