Nyheder fra Hornsyld

12 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hornsyld og omegn

Job tilbydes:
Pædagog søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Pædagog søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri VoksneKan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske udfordringer i en socialpsykiatrisk kontekst, hvor du får mulighed for at kvalificere og bidrage til indsatsen med dine faglige perspektiver og kompetencer? Så søger Sønderparken dygtige og engagerede pædagoger. Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men der er mulighed for at tilpasse arbejdstiden til individuelle ønsker. Tiltrædelse: tiltrædelse hurtigst mulig eller fra 1.8.23 Arbejdstid: Blandede vagter dag/aften samt hver 3. weekend.Om osVi søger bostøtter til team 2, som særligt henvender sig til voksne med personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. På nuværende tidspunkt er borgergruppen sammensat af fortrinsvis yngre voksne.Samarbejdet med borgeren består bl.a. i at yde miljøterapeutisk støtte, der kan understøtte en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Med udgangspunkt i relationsdannelse og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU) arbejder vi sammen med borgeren om at understøtte deres personlig recovery-proces. Arbejdet med borgeren er centreret om støtte til det liv, borgeren finder meningsfuldt. I samarbejde med borgeren, er der fokus på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, selvbestemmelse og en meningsfuld hverdag. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt.Konkret udmønter ovenstående sig i arbejdsopgaver så som:At strukturere og overskueliggøre dagligdagens gøremål i relation til at bo i egen bolig samt motivere borgeren til deltagelse i fællesskaber, beskæftigelse og aktivitet både i og uden for Sønderparken.At støtte borgeren i at følge evt. lægeordineret behandling.At agere rollemodel.Deltagelse i ekstern behandling/møder med fx psykiatrien, sagsbehandler, misbrugskonsulenter m.fl.At dokumentere i IT-systemet Sensum i forhold til den individuelle plans målopfyldelse og sundhedsfaglige dokumentation.Vi er et tværfagligt team, som har et stort spænd af kompetencer og erfaring med borgere med svære personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. Vi arbejder med komplekse borgerforløb med mange samarbejdspartnere, hvor vi har fokus på at samle trådene og holde overblikket sammen med borgeren. Det er centralt for vores arbejde, at vi er troværdige, kan arbejde struktureret og tænke fleksibelt. Ydermere er det væsentligt at kunne være rolig og velreguleret i eget nervesystem i kontakten med borgeren, så der skabes de bedste betingelser for støtte, forandring og udvikling. Vi tilbyder digEn spændende arbejdsplads i udvikling.God introduktion og grundig oplæring.Tid til refleksion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse.Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.Mulighed for køb af måltider i vor fælles café.Mulighed for indflydelse på egen vagtplan Vi ønsker, at vor nye kollegaHar dokumenteret erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen.Kan varetage eller oplæres til at yde basale sundhedsfaglige indsatser.Tænker og handler rehabiliterende.Har mod til at arbejde med sig selv, og forholde sig undersøgende og nysgerrigt til egne reaktioner i relation til mennesker med psykisk lidelse.Er villig til at træne og udvikle evnen til at udholde det, som er uudholdelige følelser hos borgeren og er bevidst om egne grænser.Er opmærksom på at få ladet egen energi og overskud op i sin fritid.Møder borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt, nysgerrighed og ligeværd.Kan bære håbet for borgeren.Kan arbejde struktureret og selvstændigt inden for den miljøterapeutiske ramme.Kan arbejde ud fra en given retning samt omsætte teori og faglighed til daglig praksis.Har kørekort til personbil og er villig til at benytte dette i arbejdet.Læs mere om Sønderparken her:Sønderparken - Specialområde Socialpsykiatri Voksne (rm.dk)Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst. Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Chresta S. Larsen, tlf. 91 17 77 80 eller daglig leder Ann S. Spoorendonk tlf. 23 60 67 02Ansøgning med bilag sendes snarest og senest d. 14.06.2023Ansættelsessamtaler afholdes d. 22.06.2023 Der kan være borgerdeltagelse i ansættelsesforløbet.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.
Region Midtjylland
Indrykket 26. maj på JobNet
Job tilbydes:
Social og sundhedsassistent søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Social og sundhedsassistent søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri VoksneKan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske udfordringer i en socialpsykiatrisk kontekst, hvor du får mulighed for at kvalificere og bidrage til indsatsen med dine faglige perspektiver og kompetencer? Så søger Sønderparken dygtige og engagerede social og sundhedsassisenter. Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men der er mulighed for at tilpasse arbejdstiden til individuelle ønsker. Tiltrædelse: tiltrædelse hurtigst mulig eller fra 1.8.23 Arbejdstid: Blandede vagter dag/aften samt hver 3. weekend.Om osVi søger bostøtter til team 2, som særligt henvender sig til voksne med personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. På nuværende tidspunkt er borgergruppen sammensat af fortrinsvis yngre voksne.Samarbejdet med borgeren består bl.a. i at yde miljøterapeutisk støtte, der kan understøtte en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Med udgangspunkt i relationsdannelse og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU) arbejder vi sammen med borgeren om at understøtte deres personlig recovery-proces. Arbejdet med borgeren er centreret om støtte til det liv, borgeren finder meningsfuldt. I samarbejde med borgeren, er der fokus på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, selvbestemmelse og en meningsfuld hverdag. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt.Konkret udmønter ovenstående sig i arbejdsopgaver så som:At strukturere og overskueliggøre dagligdagens gøremål i relation til at bo i egen bolig samt motivere borgeren til deltagelse i fællesskaber, beskæftigelse og aktivitet både i og uden for Sønderparken.At støtte borgeren i at følge evt. lægeordineret behandling.At agere rollemodel.Deltagelse i ekstern behandling/møder med fx psykiatrien, sagsbehandler, misbrugskonsulenter m.fl.At dokumentere i IT-systemet Sensum i forhold til den individuelle plans målopfyldelse og sundhedsfaglige dokumentation.Vi er et tværfagligt team, som har et stort spænd af kompetencer og erfaring med borgere med svære personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. Vi arbejder med komplekse borgerforløb med mange samarbejdspartnere, hvor vi har fokus på at samle trådene og holde overblikket sammen med borgeren. Det er centralt for vores arbejde, at vi er troværdige, kan arbejde struktureret og tænke fleksibelt. Ydermere er det væsentligt at kunne være rolig og velreguleret i eget nervesystem i kontakten med borgeren, så der skabes de bedste betingelser for støtte, forandring og udvikling. Vi tilbyder digEn spændende arbejdsplads i udvikling.God introduktion og grundig oplæring.Tid til refleksion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse.Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.Mulighed for køb af måltider i vor fælles café.Mulighed for indflydelse på egen vagtplan Vi ønsker, at vor nye kollegaHar dokumenteret erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen.Kan varetage eller oplæres til at yde basale sundhedsfaglige indsatser.Tænker og handler rehabiliterende.Har mod til at arbejde med sig selv, og forholde sig undersøgende og nysgerrigt til egne reaktioner i relation til mennesker med psykisk lidelse.Er villig til at træne og udvikle evnen til at udholde det, som er uudholdelige følelser hos borgeren og er bevidst om egne grænser.Er opmærksom på at få ladet egen energi og overskud op i sin fritid.Møder borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt, nysgerrighed og ligeværd.Kan bære håbet for borgeren.Kan arbejde struktureret og selvstændigt inden for den miljøterapeutiske ramme.Kan arbejde ud fra en given retning samt omsætte teori og faglighed til daglig praksis.Har kørekort til personbil og er villig til at benytte dette i arbejdet.Læs mere om Sønderparken her:Sønderparken - Specialområde Socialpsykiatri Voksne (rm.dk)Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst. Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Chresta S. Larsen, tlf. 91 17 77 80 eller daglig leder Ann S. Spoorendonk tlf. 23 60 67 02Ansøgning med bilag sendes snarest og senest d. 14.06.2023Ansættelsessamtaler afholdes d. 22.06.2023 Der kan være borgerdeltagelse i ansættelsesforløbet.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.
Region Midtjylland
Indrykket 26. maj på JobNet
Job tilbydes:
Fysioterapeut søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske udfordringer i en socialpsykiatrisk kontekst, hvor du får mulighed for at kvalificere og bidrage til indsatsen med dine faglige perspektiver og kompetencer? Så søger Sønderparken dygtig og engagerede fysioterapeut. Vi forestiller os at stillingen er fuldtid, men der er mulighed for at tilpasse arbejdstiden til individuelle ønsker. Om osVi søger bostøtter til team 2, som særligt henvender sig til voksne med personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. På nuværende tidspunkt er borgergruppen sammensat af fortrinsvis yngre voksne.Samarbejdet med borgeren består bl.a. i at yde miljøterapeutisk støtte, der kan understøtte en hverdag præget af struktur og forudsigelighed. Med udgangspunkt i relationsdannelse og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi (NAU) arbejder vi sammen med borgeren om at understøtte deres personlig recovery-proces. Arbejdet med borgeren er centreret om støtte til det liv, borgeren finder meningsfuldt. I samarbejde med borgeren, er der fokus på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, selvbestemmelse og en meningsfuld hverdag. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt.Konkret udmønter ovenstående sig i arbejdsopgaver så som:At strukturere og overskueliggøre dagligdagens gøremål i relation til at bo i egen bolig samt motivere borgeren til deltagelse i fællesskaber, beskæftigelse og aktivitet både i og uden for Sønderparken.At støtte borgeren i at følge evt. lægeordineret behandling.At agere rollemodel.Deltagelse i ekstern behandling/møder med fx psykiatrien, sagsbehandler, misbrugskonsulenter m.fl.At dokumentere i IT-systemet Sensum i forhold til den individuelle plans målopfyldelse og sundhedsfaglige dokumentation.Vi er et tværfagligt team, som har et stort spænd af kompetencer og erfaring med borgere med svære personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd og psykoser. Vi arbejder med komplekse borgerforløb med mange samarbejdspartnere, hvor vi har fokus på at samle trådene og holde overblikket sammen med borgeren. Det er centralt for vores arbejde, at vi er troværdige, kan arbejde struktureret og tænke fleksibelt. Ydermere er det væsentligt at kunne være rolig og velreguleret i eget nervesystem i kontakten med borgeren, så der skabes de bedste betingelser for støtte, forandring og udvikling. Vi tilbyder digEn spændende arbejdsplads i udvikling.God introduktion og grundig oplæring.Tid til refleksion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse.Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.Mulighed for køb af måltider i vor fælles café.Mulighed for indflydelse på egen vagtplan Vi ønsker, at vor nye kollegaHar dokumenteret erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen.Kan varetage eller oplæres til at yde basale sundhedsfaglige indsatser.Tænker og handler rehabiliterende.Har mod til at arbejde med sig selv, og forholde sig undersøgende og nysgerrigt til egne reaktioner i relation til mennesker med psykisk lidelse.Er villig til at træne og udvikle evnen til at udholde det, som er uudholdelige følelser hos borgeren og er bevidst om egne grænser.Er opmærksom på at få ladet egen energi og overskud op i sin fritid.Møder borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt, nysgerrighed og ligeværd.Kan bære håbet for borgeren.Kan arbejde struktureret og selvstændigt inden for den miljøterapeutiske ramme.Kan arbejde ud fra en given retning samt omsætte teori og faglighed til daglig praksis.Har kørekort til personbil og er villig til at benytte dette i arbejdet. Tiltrædelse: tiltrædelse hurtigst mulig eller fra 1.8.23 Arbejdstid: Blandede vagter dag/aften samt hver 3. weekend.Læs mere om Sønderparken her:Sønderparken - Specialområde Socialpsykiatri Voksne (rm.dk)Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst. Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Chresta S. Larsen, tlf. 91 17 77 80 eller daglig leder Ann S. Spoorendonk tlf. 23 60 67 02Ansøgning med bilag sendes snarest og senest d. 14.06.2023Ansættelsessamtaler afholdes d. 22.06.2023 Der kan være borgerdeltagelse i ansættelsesforløbet.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Ved ansættelse indhentes straffeattest, som modtages elektronisk. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.
Region Midtjylland
Indrykket 26. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk