Nyheder fra Hornsyld

13 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hornsyld og omegn

Job tilbydes:
SSA søges til bostøtteteam, Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske og somatiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så søger ét af vore velfungerende bostøtteteams nye kolleger.Stillingen er på 30-37 t./uge, og du vil få indflydelse på din egen vagtplan.Tiltrædelse: 1. juli 2022 eller snarest herefter.Arbejdstid: Du kommer til at arbejde i blandede vagter dag/aften og hver 3. weekendOm osTeam 4, som aktuelt søger nye kolleger, arbejder med mennesker med svær psykisk sygdom kombineret med somatisk problemstillinger. Vores beboergruppe er på nuværende tidspunkt sammensat af ældre og yngre beboere. Vores kerneopgave handle om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og mulighed for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Vi har neuro affektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme.Team 4 er et team bestående af medarbejdere med forskellige fagligheder. Kendetegnende for vort team er et stort engagement, gode kollegiale relationer og en høj faglighed. Vi arbejder med at være rolige og velregulerede i kontakten med beboerne, så der på den måde skabes de bedste betingelser for støtte, relationer, forandringer og udvikling.Arbejdsopgaver:At yde støtte og hjælp til personlig pleje og praktiske gøremål i beboerens hjem.At støtte beboeren i at anvende, udvikle og vedligeholde egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt.At støtte beboeren i at følge lægeordineret behandling.At strukturere og overskueliggøre dagligdagens gøremål.at motivere beboeren til at deltage i fællesskaber og aktiviteter.At fastholde og udvikle beboerens sociale netværk.Deltagelse i ekstern behandling/møder med fx psykiatrien, sagsbehandler m.fl.Dokumentere i IT-systemet Sensum i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.Vi kan tilbyde dig: En spændende arbejdsplads i udvikling.God introduktion, grundig oplæring samt mentorordning.Tid og rum til refleksion, faglig vejledning, ekstern supervision og efteruddannelse.Samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer.Et kollegialt fællesskab, hvor vi giver hinanden sparring, vægter tillid og faglighed.Vi ønsker at vores nye kollegaEr uddannet social- og sundhedsassistent.Har erfaring med psykiatri og gerne med målgruppen.Møder beboere, kollegaer og andre samarbejdspartnere med respekt og ligeværd.Kan arbejde struktureret og selvstændigt.Kan omsætte teori og faglighed til daglig praksis.Har bevidsthed om egen faglighed og bidrager til tværfaglighed i teamet.Besidder gode skriftlige kompetencer.Har kørekort til personbil.Sønderparken – beliggende i Hornsyld mellem Horsens og VejleSønderparken er et højt specialiseret botilbud under Region Midt. Sønderparken huser 35 moderne lejligheder for fortrinsvis yngre borgere under 50 år. Vi er ca. 100 fastansatte medarbejdere. Vort botilbud er beliggende på en stor grund med græsplæner, frugttræer, drivhus, pizzaovn, shelter og bålsted, aktivitetshytte, hængekøjer, trampolin og udendørs fitnessredskaber. Vi råder desuden over mountainbikes, kanoer og en duo el-cykel.Der kan være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende regional overenskomst, som kan adskille sig fra den kommunale- og statslige overenskomst. Man kan med fordel orientere sig om dette inden afholdelse af samtaler.Flere oplysninger og evt. besøg hos teamfacilitator Annika Christiansen, tlf. 91 17 31 13 eller daglig leder Mette Brinch-Møller, tlf. 24 34 74 26.Læs mere om os på www.svo.rm.dkAnsøgning med bilag sendes via Ofir Emply senest 19.6.22.Ansættelsessamtaler afholdes løbende.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Ernæringsassistentelev til botilbuddet Sønderparken, Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Vi søger: Ernæringsassistentelev med gennemsnitlig arbejdstid på 37 t./ugeArbejdstid: Mellem 7 og 19, fordelt på alle ugens dage, inkl. helligdage.Tiltrædelse: 1. august eller 1. september 2022Sønderparken – beliggende i Hornsyld mellem Horsens og VejleSønderparken er et højt specialiseret botilbud under Region Midt.  Vi tilbyder en psykosocialt rehabiliterende indsats til mennesker, der på grund af svær psykisk sygdom ikke for tiden selvstændigt kan tage vare på eget liv, og vort tilbud retter sig fortrinsvist mod yngre mennesker. Vi har bl.a. et højt specialiseret tilbud til mennesker med en svær spiseforstyrrelse.Sønderparken er beliggende i Hornsyld og har 35 moderne lejligheder, fleksible aktivitets- og samværstilbud samt psykosociale træningstilbud.Sund og velsmagende mad er i fokus på Sønderparken, og der skal være mulighed for at tilgodese den enkeltes behov. Fødevarestyrelsens 10 kostråd er udgangspunkt for ernæringsrigtige måltider. Madproduktionen foregår i et nyere produktionskøkken, og servering sker i den tilknyttede café eller i beskyttede spisemiljøer. Vore medarbejdere har mulighed for at deltage i en kostordning, og der laves dagligt mad til ca. 40 personer. Køkkenteamet består af 8 personer, hvor forskellige fagligheder er repræsenteret.Vi tilbyder:et godt læringsmiljø med gode kollegaer.en målrettet praktikperiode, som udvikler selvstændigheden.et praktikforløb, hvor du er med i planlægning og udførelse af alle arbejdsopgaver i et produktionskøkken på en døgninstitution, f.eks. bestilling af varer, fremstilling af kold og varm mad, bagning, mødeservering, egenkontrol m.m.et praktikforløb, hvor du får kendskab til særlige forhold omkring mad til mennesker med en spiseforstyrrelse.løn under uddannelseVi forventer, at du:har gennemført grundforløbet for ernæringsassistentelever.har lyst til faglig og personlig udvikling gennem arbejdet i et køkken.er stabil og tager ansvar for egen læring.kan arbejde både selvstændigt og sammen med teamet.bidrager til et positivt arbejdsmiljø.evner at bruge dig selv i relationen til beboere og kolleger.har kendskab til IT på brugerniveau.er fleksibel ift. arbejdstider Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Flere oplysninger og gerne besøg hos ernæringskonsulent Bodil Egeriis Hejlskov, tlf. 91 17 30 83 eller stedfortræder Ann S. Spoorendonk, tlf. 23 60 67 02.Læs mere om os på www.svo.rm.dk.Ansøgning med CV, eksamensbeviser og referencer via Ofir Emply senest 1.7.22.Ansættelsessamtaler afholdes d. 6.7.22.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 24. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk