Er det dig vi søger?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at blive en del af et spændende team i Voksenhandicap, hvor målrettet kompetenceudvikling og det borgernære arbejde er i højsæde og hinandens forudsætninger.

Om jobbet og opgaverne

Opgaven drejer sig om en ung mand med autisme og OCD, i et individuelt tilbud. Kendskab/erfaring til og med autisme vil blive foretrukket.

Botilbuddet er oprettet pr. 14. juni 2021 og du skal, sammen med den daglige teamleder og syv kollegaer udvikle tilbuddet, så det matcher den unge mands behov og understøtter en udvikling mod højere trivsel. Der er p.t. tilknyttet to andre borgere i tilbuddet, hvor der gives støtte.

Botilbuddet ligger i Hornsyld by, 30 minutters kørsel fra Vejle og 15 minutters kørsel fra Horsens.

Opgaven kræver en meget koordineret og struktureret tilgang, som du skal kunne forpligte dig ti at arbejde loyalt med. Den pædagogiske tilgang er forankret i en forståelse for, hvad autismen konkret betyder for den unge mand.

Autismekonsulent Dorthe Holck fra GoBetween og neuropsykolog Anne-Mette Knudsen fra NeuroTeam er tilknyttet som sparringspartnere og supervisorer. Derudover skal vi have tilført mere viden om OCD.

Stillingen er på 32-37 timer.

Vores forventninger til dig
 • Det er en selvfølge for dig at være interesseret i andre menneskers motivationer og perspektiver.
 • Du ser samarbejde som en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven.
 • Skiftende arbejdstider - dag, aften og weekend passer fint i dit private liv.
 • Du er en super god kollega, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Faglige refleksioner og fælles fokus er naturligt for dig.
 • Du er vant til at dokumentere indsatser og udviklingsmål.
Derfor skal du vælge os
 • Mulighed for samspil med en fantastisk ung mand, med masser af potentiale.
 • Samspil med engagerede forældre.
 • En unik mulighed for at arbejde i et fællesskab, med adgang til masser af viden om autisme og angst/OCD.
 • Ambitiøse kollegaer og ledelse, der insisterer på faglighed og fokus.
 • Arbejde i en kommune, der VIL det gode liv for borgerne.
 • Introprogram.

Voksenhandicap 
Målgruppen er borgere over 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker ni botilbud (ABL §105), Mestringsenheden, Ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og Beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag i alt 346 medarbejdere i Voksenhandicap.

Social Omsorg 
Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe, så borgeren kan klare sig bedst og mest muligt selv.

Voksenhandicap er en del af Social Omsorg, som derudover består af Senior Plejehjem, Sundhed, Rehab og Pleje, Velfærdsrådgivningen samt Stab & Udvikling.

Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med at skærpe identiteten om at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra fem politisk formulerede pejlemærker, som du kan se her: https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf.  

Hedensted Kommune 
Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det i dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed - og det har vi mod og plads til.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Vi indhenter straffeattest.

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Klavs Thomsen Hansen på mobil 29 16 25 47 eller mail Klavs.T.hansen@hedensted.dk eller teamleder Tina Kjærulf på mobil 51 14 72 86 eller mail Tina.k.Pedersen@Hedensted.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 16. december 2023.

Vi læser ansøgninger løbende – og indkalder løbende til samtale. Vi ønsker hurtig tiltrædelse, men venter gerne på den rigtige kollega.

Når den rette kandidat er fundet, vil opslaget blive fjernet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Nørregade, 12A, 8783 Hornsyld

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948508

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet