Fagligt udfordrende stilling med fokus på autisme og OCD - Vær med til at skabe udvikling og trivsel

Profilbillede
dato

Vi er en lille arbejdsplads, som vægter både faglighed, udvikling og samarbejde. Er det dig vi søger, til en stilling på 32-37 timer om ugen? 

Om jobbet og opgaverne

Fagligt søger vi dig, der enten har kendskab til/erfaring med eller interesse for at lære om autisme/OCD – komobiditet. 

Samarbejdsmæssigt søger vi dig, der ved at det er sammen vi skaber udvikling, og gerne vil være med til at styrke vores professionelle samarbejde.

Botilbuddet er oprettet pr. 14. juni 2021 og du skal, sammen med den daglige teamleder og kollegaer, udvikle fagligheden, så det matcher borgernes behov og understøtter en udvikling mod højere borger trivsel. Der er pt. tilknyttet tre borgere i tilbuddet. Botilbuddet ligger i Hornsyld by, 30 minutters kørsel fra Vejle og 15 minutters kørsel fra Horsens.

Opgaven kræver en meget koordineret og struktureret tilgang, som du skal kunne forpligte dig til at arbejde loyalt med. Ligeledes glæder vi os til dine faglige bidrag til fortsat udvikling af støtten og tilgangen. Detaljernes betydning er stor – og fagligheden kræver høj grad af systematik.

Vi får pt. supervision både i forhold til autisme og OCD, så vi udvikler den faglige praksis og tilgang.

Vores forventninger til dig
 • Det er en selvfølge for dig at være interesseret i andre menneskers motivationer og perspektiver.
 • Du ser samarbejde som en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven.
 • Skiftende arbejdstider - dag, aften og weekend passer fint i dit private liv.
 • Du er en super god kollega, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Faglige refleksioner og fælles fokus er naturligt for dig.
 • Du er vant til at dokumentere indsatser og udviklingsmål.
 • Mulighed for samspil med en fantastiske borgere, med masser af potentialer.
 • Samspil med engagerede forældre.
Derfor skal du vælge os
 • En unik mulighed for at arbejde i et fællesskab, med adgang til masser af viden om autisme og angst/OCD.
 • Ambitiøse kollegaer og ledelse, der insisterer på faglighed og fokus.
 • Arbejde i en kommune, der VIL det gode liv for borgerne.
 • Intro-program.
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Vi indhenter straffeattest.

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Klavs Thomsen Hansen på mobil 29 16 25 47 eller mail Klavs.T.hansen@hedensted.dk eller teamleder Tina Kjærulf på mobil 51 14 72 86 eller mail Tina.k.Pedersen@Hedensted.dk.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 2. august 2024.

Vi læser ansøgninger løbende – og indkalder løbende til samtale. Vi ønsker hurtig tiltrædelse, men venter gerne på den rigtige kollega. Når den rette kandidat er fundet, vil opslaget blive fjernet.

Om os

Voksenhandicap
Målgruppen er borgere over 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Voksenhandicap dækker ni botilbud (ABL §105), Mestringsenheden, Ledsagerordningen, Kildebjerget Bo- og Beskæftigelsescenter (SEL §§ 84, 103, 107 og STU) samt Aktivitetscenter Fønix (SEL § 104). Der er i dag i alt 346 medarbejdere i Voksenhandicap.

Social Omsorg
Kerneopgaven for Social Omsorg er at støtte, vejlede og hjælpe, så borgeren kan klare sig bedst og mest muligt selv.

Voksenhandicap er en del af Social Omsorg, som derudover består af Senior Plejehjem, Sundhed, Rehab og Pleje, Velfærdsrådgivningen samt Stab & Udvikling.

Ligesom vi i Voksenhandicap arbejder med at skærpe identiteten om at være fælles om opgaven, er dette også et fokusområde på tværs af Social Omsorg. Vi arbejder ud fra fem politisk formulerede pejlemærker, som du kan se her https://www.hedensted.dk/media/5163845/Pejlemaerker.pdf  

Hedensted Kommune
Værdierne i Hedensted Kommune er ansvar, dialog og udvikling. Vi tager ansvar for opgaveløsningen til gavn for borgerne. Vi gør det i dialog med borgerne og kollegaer på tværs i organisationen og vi ved, at vi hele tiden må udvikle os for at kunne lykkes. Det kræver nogle gange risikovillighed - og det har vi mod og plads til.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (32-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Nørregade, 8783 Hornsyld

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6050930

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet